PREPORUKE I SAVJETI

Aktivne tvari u LAB PRO liniji

LAB PRO linija sadrži učinkovitu koncentraciju aktivnih tvari, kao dio preventivnih mjera u suzbijanju širenja bolesti koronavirusa, prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

  • Od alkohola se najčešće koriste etanol, izopropanol i n-propanol. 

  • Alkoholi pokazuju brzo antimikrobno djelovanje protiv vegetativnih bakterija, virusa i gljivica.

  • Izopropanol se generalno smatra nešto učinkovitijim protiv bakterija, a etanol protiv virusa.

  • Etanol ima najbolje antiseptičko djelovanje pri koncentraciji 60 - 70 %.

  • Benzalkonijev klorid služi kao biocid i kationski surfaktant. Upotrebljava se u profesionalnoj i općoj primjeni, u sredstvima koja se mogu primijeniti lokalno na živo tkivo (antiseptik) ili na nežive predmete.


VAŽNO!

Biocidne pripravke koristiti pažljivo. Prije upotrebe, obavezno pročitajte i pridržavajte se uputa na etiketi. Držati van dohvata djece. Za osobe s osjetljivom kožom i sklone alergijama preporučuje se nošenje zaštitinih rukavica prilikom čišćenja.

#NoviStandardiČistoće

© Meteor Grupa - Labud d.o.o. Zagreb, 2020. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja.

Pratite nas na: